Copyright © 2003-2010
By Suthep Sangvirotjanaphat
  Mobile: 089-967-2200, 081-915-7816
Phone: 0-2992-4877   Fax: 0-2992-4878
Fast Contact Us

GreatFriends.Biz Community

Custom Search
 MESSAGE #12166 (อ่าน 1,883 ครั้ง)

การเปรียบเทียบค่ามากกว่า น้อยกว่าของ string หรือ date/time

การเปรียบเทียบค่ามากกว่า น้อยกว่าของ string หรือ date/time ใน access โดยผ่าน VB.NET ทำได้ไหมครับ

อย่างเช่นผมเก็นวันในรูปแบบของ text ดังนี้ 'dd/mm/yyyy'
ผมสามารถที่จะเปรียบเทียบ ช่วงเวลา โดยใช้ datetimepicker อย่างไรบ้างครับ ลองใช้ >= , <= ผลที่ได้มั่วๆ อะครับ

ขอบคุณมากครับ


Nor วันที่ส่ง: 2 ต.ค. 48 05:59 GMT+7
วันที่ปรับล่าสุด: 2 ต.ค. 48 05:59 GMT+7
กระทู้นี้มีอายุเกิน 365 วันแล้ว ท่านจะไม่สามารถตอบกระทู้นี้ได้อีก
ถ้าต้องการสนทนาต่อ กรุณาตั้งเป็นกระทู้ใหม่ได้ในหน้าโฮม
และอาจจะอ้างถึงกระทู้นี้ โดยก๊อปปี้ข้อความในกล่องสีขาวด้านล่างไปแปะในกระทู้ใหม่

copy เพื่ออ้างอิงถึงข้อความนี้:
การเปรียบเทียบค่ามากกว่า น้อยกว่าของ string หรือ date/time
http://greatfriends.biz?12166


26 ก.ย. 21:06
Online: 236