Copyright © 2003-2010
By Suthep Sangvirotjanaphat
  Mobile: 089-967-2200, 081-915-7816
Phone: 0-2992-4877   Fax: 0-2992-4878
Fast Contact Us

GreatFriends.Biz Community

Custom Search
 MESSAGE #43428 (อ่าน 4,971 ครั้ง)

Sql Server2000 ใช้คำสั่ง Select Convert(datetime,XXXXX) ต้องใช้คำสั่งอะไรค่ะ ให้แสดงผลเป็น yyyy/mm/dd HH:mm ค่ะ

ใช้ Sql Server2000 ใช้คำสั่ง Select Convert(datetime,XXXXX) ต้องใช้คำสั่งอะไรค่ะ ให้แสดงผลเป็น yyyy/mm/dd HH:mm ค่ะ


Meena วันที่ส่ง: 9 เม.ย. 50 22:39 GMT+7
วันที่ปรับล่าสุด: 10 เม.ย. 50 00:37 GMT+7
REPLY #1 (43432)

goldendog วันที่ส่ง: 9 เม.ย. 50 23:26 GMT+7
วันที่ปรับล่าสุด: 9 เม.ย. 50 23:26 GMT+7
REPLY #2 (43434)
Thanks you so much.


Meena วันที่ส่ง: 10 เม.ย. 50 00:37 GMT+7
วันที่ปรับล่าสุด: 10 เม.ย. 50 00:37 GMT+7
กระทู้นี้มีอายุเกิน 365 วันแล้ว ท่านจะไม่สามารถตอบกระทู้นี้ได้อีก
ถ้าต้องการสนทนาต่อ กรุณาตั้งเป็นกระทู้ใหม่ได้ในหน้าโฮม
และอาจจะอ้างถึงกระทู้นี้ โดยก๊อปปี้ข้อความในกล่องสีขาวด้านล่างไปแปะในกระทู้ใหม่

copy เพื่ออ้างอิงถึงข้อความนี้:
Sql Server2000 ใช้คำสั่ง Select Convert(datetime,XXXXX) ต้องใช้คำสั่งอะไรค่ะ ให้แสดงผลเป็น yyyy/mm/dd HH:mm ค่ะ
http://greatfriends.biz?43428


25 เม.ย. 12:13
Online: 196